Kategorier
Tandläkare

Rutinkontroll hos tandläkaren

Att vårda dina tänder på bästa sätt är av högsta betydelse. Om du inte längre har mjölktänder kvar, kommer du att ha dina tänder resten av livet. Därför är det viktigt att besöka tandläkaren med regelbundenhet.

Genom att regelbundet besöka tandläkaren kan du undvika allvarliga problem i din mun. Rutinkontroller genomförs för att antingen upptäcka eller identifiera eventuella problem som behöver åtgärdas. Syftet är att agera innan dessa problem blir omfattande. Om exempelvis en liten karies upptäcks i en tand, kan den behandlas innan det blir en större skada. Genom att ignorera besöken hos tandläkaren kan den lilla kariesen utvecklas till något betydligt mer allvarligt. Plötsligt kan du uppleva en kraftig tandvärk och vara tvungen att genomgå en rotfyllning. I värsta fall kan du till och med tvingas dra ut tanden.

Innehållet i en rutinkontroll

Vid en rutinundersökning bedömer tandläkaren både ditt tandhälsa och din munhälsa. Hen inspekterar för närvarande kariesangrepp, inflammationer och tecken på tandlossning. Röntgenbilder av dina tänder tas vanligtvis också. Genom detta kan tandläkaren även utvärdera tandrötterna. Utöver själva munundersökningen kan du förvänta dig råd och tips om hur du kan upprätthålla en god tandhälsa. Om allt ser positivt ut, kan det föreslås att du besöker en tandhygienist vid nästa tillfälle. Om dina tänder är friska kan du nämligen alternera mellan besök hos tandläkaren och tandhygienisten. Tandhygienisten kan också vara ovärderlig om du brottas med tandsten.

Genom att regelbundet gå till en tandläkare i Sundbyberg för rutinmässiga kontroller, kan du förebygga allvarliga problem i din munhälsa. Genom tidig upptäckt och behandling av små problem kan du undvika att de utvecklas till större och smärtsamma problem. Kom ihåg att din munhälsa är avgörande för din allmänna hälsa, så ta hand om dina tänder genom att boka dina regelbundna besök hos tandläkaren redan idag.